Polityka Prywatności Portalu Zbywaj.pl zgodna z RODO

 • Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników portalu ogłoszeniowego Zbywaj.pl.

  Słownik pojęć:

  cookie - jest to niewielka ilość informacji zapisywana przez serwer na urzązeniu końcowym (komputerze) Użytkownika, którą serwer może odczytać ponownie łącząc się z tego komputera,

  log systemowy - jest to informacja, jaka przekazywana jest serwerowi przez komputer Użytkownika przy każdym połączeniu i może zawierać rozmaite dane (np. numer IP),

  protokół SSL(ang. Secure Socket Layer) - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, celem podniesienia bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 • Administrator portalu Zbywaj.pl szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu Zbywaj.pl. Zwałaszcza dba o ochronę ich danych osobowych przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Bezpieczeństwo użytkowników gwarantują wdrożone i przestrzegane przez nas zalecenia obowiązującego prawa, to jest:
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  Korzystanie z Serwisu Zbywaj jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, zwiększającego ochronę transmisji danych w Internecie.

 • I. Administrator Zbywaj.pl

  Wakne Tomasz Drzewiecki

  Mochle 65

  86-014 Sicienko


  Właściciel serwera:

  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

 • II. Gromadzenie danych

  Gromadzenie danych odbywa się w związku z dobrowolną rejestracją użytkowników w Serwisie.

  W zakresie korzystania z portalu Zbywaj.pl przez Użytkownika możemy przechowywać następujące dane:

  - publiczny adres IP,

  - adres, imię i nazwisko lub pseudonim, nazwę użytkownika,

  - adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

  - numer telefonu,

  - adres i nazwę firmy

  - treść wiadomości kontaktowej

  - treści umieszczanych ogłoszeń wraz z przesyłanymi na wynajęty przez nas serwer plikami graficznymi

  - miejsce lokalizacji ogłoszenia wskazane przez użytkownika w trakcie dodawania ogłosznia

  - logi systemowe - chronologiczne wiadomości zapisywane na serwerze podczas wystepowania ewentualnych błędów w działaniu systemu.

 • III. Przetwarzanie danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania usług zgodnych z regulaminem portalu Zbywaj.pl,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
  d) wysyłki wiadomości elektronicznych związanych z procesem dodawania, edycji, przedłużania, reklamowania i usuwania ogłoszeń oraz przeprowadzania reklamowych kampani mailingowych.

  Prawa Użytkownika

  Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

  dostępu do danych;

  sprostowania danych;

  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 • IV. Wykorzystanie plików Cookies

  Serwis korzysta z plików cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki Cookies wykorzystywane są między innymi w celu:

  - ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

  - późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu

  - tworzenia statystyk,

  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika

  - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),

  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Portalem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

  Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne: