Wybierając kategorię dokonujesz przyporządkowania wizytówki do odpowiednio wyodrębnionej tematycznie grupy sklepów.